KOMPEDIUM WIEDZY

Chcesz iść na prawko, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Po zapoznaniu się z naszym mini przewodnikiem, wszystko stanie się jasne! Od czego zacząć?

W celu uzyskania prawa jazdy kat. B musisz mieć 18 lat oraz ukończyć kurs przygotowawczy we wybranym przez Ciebie Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK), czyli w Szkole Nauki Jazdy. Osoby niepełnoletnie mogą rozpocząć kurs najprędzej na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia, natomiast przystąpić do egzaminu państwowego mogą nie wcześniej niż miesiąc przed 18 urodzinami. Oprócz wieku, osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi potwierdzić przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawić zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Gdy już wiesz, że spełniasz odpowiednie kryteria i chcesz przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. B (oczywiście w naszej Szkółce!) czas wyrobić PKK.

PKK należy wyrobić przed przystąpieniem do kursu na prawo jazdy. Jak?

            1 etap: Badanie lekarskie

Do wyrobienia PKK niezbędne jest orzeczenie lekarskie, które mówi o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Na takie badanie każdy kandydat może udać się we własnym zakresie do wybranego lekarza uprawnionego do takich badań lub może skorzystać z usługi lekarza współpracującego z nami. W tym drugim przypadku, badania odbywają się w dniu spotkania organizacyjnego w naszej siedzibie, a jego koszt wynosi 150 zł.

   2 etap: Zdjęcie

– kolorowe,
– aktualne (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
– wyraźne,
– ostre,
– wykonane na jednolitym jasnym tle,
– w wymiarach: 35 x 45 mm,
– powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry,
– powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Ważne:
• jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie – w okularach – musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
• jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz – możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie – z nakryciem głowy – musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli zdjęcie nie będzie spełniać tych wymagań, urzędnik może odmówić przyjęcia wniosku. Konieczne będzie wtedy wykonanie kolejnej fotografii.

            3 etap: Co jeszcze dołączyć do wniosku?

– dowód osobisty albo paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu),
– dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek.
– pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku, dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym.

   4 etap: Złożenie wniosku, gdzie?

Mieszkańcy miasta Bydgoszczy:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział  Uprawnień  Komunikacyjnych ul. Grudziądzka 9-15.

Mieszkańcy powiatu bydgoskiego:

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 445

Ważne: Wniosek należy złożyć osobiście. Wydanie PKK jest bezpłatne, a na jego wydanie trzeba czekać do 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. PKK należy udostępnić w Szkole Nauki Jazdy, a także w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Kurs prawa jazdy kategorii B składa się z dwóch etapów:

1 etap : Kurs teoretyczny (30 godzin lekcyjnych). Zajęcia grupowe.

Są to zajęcia prowadzone w specjalnie do tego dostosowanej sali wykładowej, na których kursanci uczą się jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Wykładowca przybliża zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego, teoretycznej obsługi auta, eko-jazdy, czy też zasad pierwszej pomocy, a przede wszystkim na bieżąco odpowiada na pytania nurtujące przyszłych kierowców. W czasie wykładów Nasi kursanci mogą w pełni korzystać ze specjalistycznych pomocy dydaktycznych dostępnych w sali, czyli z różnorodnych plansz edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych. Podczas szkolenia z zakresu pierwszej pomocy każdy kursant będzie miał okazję przećwiczyć zasady pierwszej pomocy na Staszku, czyli na naszym fantomie reanimacyjnym!

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem teoretycznym.

2 etap: Kurs praktyczny (30 godzin zegarowych). Zajęcia indywidualne.

Szkolenie odbywa się w ruchu miejskim i na placu manewrowym. Kursanci nabytą wiedzę teoretyczną, mogą teraz przerzucić na praktykę pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, sprawującej pieczę nad ich wspólnym bezpieczeństwem. Kursanci uczą się poprawnego poruszania się po drogach i skrzyżowaniach podczas dynamicznej jazdy w ruchu miejskim. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie.

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem praktycznym. Po jego pozytywnym zdaniu, kursanci są gotowi do przystąpienia do egzaminu państwowego w WORD.

Gdy ukończysz kurs prawa jazdy, następnie należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (w Bydgoszczy znajduje się on na ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 54). W celu zapisania się na egzamin państwowy, należy ze sobą mieć:

– dowód osobisty (lub paszport lub karta pobytu)

– numer PKK

– dowód uiszczenia opłaty za egzamin (w kasie lub przelewem)

Na egzamin możesz zapisać się osobiście, lub poprzez upoważnioną osobę. Zapisu dokonuje się w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00.

Ważne: Opłata za egzamin państwowy:

Kategoria BTeoriaPraktykaTeoria + Praktyka
55222277

Kasa Placówka partnerska Agencje B.U.P. (Biuro Usług Płatniczych), czynna od poniedziałku do piątku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00
Prowizja od przyjęcia wpłaty wynosi 3,00 zł.
Płatności można dokonywać w kasie gotówką lub kartami płatniczymi. Opłata kartą płatniczą wiąże się z naliczeniem prowizji w wysokości 2 zł.

Przelew – Konto bankowe WORD w Bydgoszczy

Bank PKO BP S.A.
11 1020 1462 000 7502 0314 8236

„Uwaga! Prosimy o bezwzględne umieszczanie w tytule przelewu numeru PESEL osoby przystępującej do egzaminu. Jeśli imię i nazwisko osoby wpłacającej różnią się od danych osoby przystępującej do egzaminu, prosimy również o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby przystępującej). Osoba zapisująca się na egzamin w Biurze Obsługi Klienta powinna przedłożyć dowód dokonania płatności.”

Po zdanym egzaminie państwowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do wydziału komunikacji w starostwie zgodnie ze stałym adresem zameldowania. Należy wtedy udać się do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy aby  wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy. Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty za wydanie prawa jazdy na konto właściwego starostwa lub urzędu.

Ważne: Opłata za wydanie prawa jazdy to 100,50 zł.

Po dokonaniu tych wszystkich formalności pozostaje już tylko czekać na Prawko! 

Status realizacji możesz śledzić tu:
> STATUS REALIZACJI

Pozostaje jedynie pogratulować i życzyć szerokiej drogi! Posiadając prawo jazdy kat. B, masz prawo prowadzić nie tylko pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu) ale również:

– pojazd samochodowy o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)

– pojazd samochodowy o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;

– czterokołowiec (czyli pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewozu rzeczy lub 400 kg w przypadku przewozu osób)

– motorower (czyli pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm³, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h)

– motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

– ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

 

Ważne: Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Poniżej zamieszczamy linki do interesujących stron, związanych z tematyką motoryzacyjną, z których możecie korzystać zarówno w czasie trwania kursu jak i po jego zakończeniu.

> WORD Bydgoszcz

> ZNAKI DROGOWE

> PORTAL Nauki Jazdy

> INFO-CAR